m menu image  m home m cart

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Уебсайтът e-shop.bg, включително поддомейнът www.e-shop.bg, е интернет магазин.

2. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от E-shop.bg.

3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

4. E-shop.bg се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора!/, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове. Сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

5. E-shop.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена. Сайтът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора!/, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове. Сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

2. Указаната крайна цена е за 1 брой в лева. В цената на продукта не включва цена за доставка.

3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции.Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

4. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на E-shop.bg се свърже с него по телефон или e-mail.
5. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

6. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и E-shop.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

7. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

8. От съображения за сигурност когато потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на интернет доставчика му.

9. E-shop.bg има право да записва коокита (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от E-shop.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера. Ако потребителят направи покупката на стойност над 249.00 лв., то доставката на заявката е за сметка на E-shop.bg.

4. E-shop.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането - в този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката ;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на E-shop.bg. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на E-shop.bg. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на E-shop.bg. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. E-shop.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Уебсайтът e-shop.bg, включително поддомейнът www.e-shop.bg, собственост на Светли 2003 гр.Русе с адрес за кореспондеция гр.Плевен ул.Найчо Цанов 5.
3. E-shop.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
4. E-shop.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. E-shop.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна e-shop.bg.
5. E-shop.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
6. E-shop.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
7. E-shop.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
8. E-shop.bg се задължава да спазва договореностите с потребителя.

Назад